اتاق فرار گیله مرد

گیله مرد ، مردی روستایی و مبارز گیلانی است که در مخالفت با مالیات و خراج ظالمانه اربابان منطقه ،به جنبش دهقانی می پیوندد ،پس از هجوم ماموران و کشته شدن زنش به جنگل پناه میبرد ،اندکی بعد دستگیر میشود و وی را همراه دو مامور تفنگ به دست در میان غرش باد و باران به سمت پاسگاهی در فومن راهی میکنند ،داستان در همین مسیر به تدریج باز میشود …

رزرو اتاق

بارگذاری...

معرفی اتاق

اتاق فرار گیله مرد

مردی روستایی و مبارز گیلانی است که در مخالفت با مالیات و خراج ظالمانه اربابان منطقه ،به جنبش دهقانی می پیوندد ،پس از هجوم ماموران و کشته شدن زنش به جنگل پناه میبرد ،اندکی بعد دستگیر میشود و وی را همراه دو مامور تفنگ به دست در میان غرش باد و باران به سمت پاسگاهی در فومن راهی میکنند ،داستان در همین مسیر به تدریج باز میشود …

اتاق فرار گیله مرد
اتاق فرار گیله مرد

برای اینکه حال و هوای این اتاق را بیشتر درک میکنید پیشنهاد میکنیم که ویدیو زیر را تماشا کنید تا بهتر بتوانید با این اتاق ارتباط برقرار کنید.

همچنین پیشنهاد میکنیم در صورت تمایل به سایر اتاق های ما هم سری بزنید و آنها را تماشا کنید. شاید یکی از اتاق های دیگر ما هم مورد علاقه شما باشد.

موقعیت مکانی