لیست اتاق های فرار

اتاق فرار گیله مرد

اتاق فرار گیله مرد

 • ۹۰ دقیقه
 • 4 الی 6 نفر
 • تئاتر تعاملی هولناک
 • متوسط
مشاهده و رزرو اتاق
غیر قابل رزرو

قتل مرموز کارآگاه

 • 80دقیقه
 • 3 الی 6 نفر
 • پلیسی معمایی
 • سخت
غیر قابل رزرو

فرار از خانه امن موساد

 • 80 دقیقه
 • 4 الی 7 نفر
 • ماجراجوئی معمایی
 • متوسط
مشاهده و رزرو اتاق

ناتمام

 • 70 دقیقه
 • 4 الی 6 نفر
 • ترسناک معمایی
 • متوسط
مشاهده و رزرو اتاق