فرار از خانه امن موساد

در روزهای انقلاب ۵۷ که اوضاع امنیتی ایران آشفته است، گروهی از جوانان انقلابی از طریق یک جاسوس دو جانبه متوجه برنامه موساد برای یک عملیات آشوب در شهر رشت می شوند. اما بلافاصله رابط لو می رود و به خانه امن موساد در زیرکوچه منتقل می شود. تلاش چهار جوان برای ارتباط با رابط موجب می گردد تا آن ها هم در خانه امن موساد گرفتار شوند. خیابان ها شلوغ است و مأموران برای کنترل اوضاع از خانه امن خارج شده اند. آن ها کمتر از دو ساعت فرصت دارند اسناد را بیابند و از خانه موساد فرار کنند…

رزرو اتاق

بارگذاری...

معرفی اتاق

در روزهای انقلاب ۵۷ که اوضاع امنیتی ایران آشفته است، گروهی از جوانان انقلابی از طریق یک جاسوس دو جانبه متوجه برنامه موساد برای یک عملیات آشوب در شهر رشت می شوند. اما بلافاصله رابط لو می رود و به خانه امن موساد در زیرکوچه منتقل می شود. تلاش چهار جوان برای ارتباط با رابط موجب می گردد تا آن ها هم در خانه امن موساد گرفتار شوند. خیابان ها شلوغ است و مأموران برای کنترل اوضاع از خانه امن خارج شده اند. آن ها کمتر از دو ساعت فرصت دارند اسناد را بیابند و از خانه موساد فرار کنند…

موقعیت مکانی