روز بازى روميزى ايراني (روبارو)

سلام امروز جمعه سوم تيرماه ١٤٠١ در دو سه سال گذشته دليل انتشار ويروس كرونا و ركود اقتصادي بر فعالان اين عرصه بسيار سخت گذشته ولي مراكز بازى همچنان در تلاش هستند اين صنعت نوپا رو رواج بدند و نوجوانان جوانان و حتي بزرگسالان رو براي اين تفريح سالم تشويق كنند، امروز بعد از مدتها فرصت دست داد و به همت همكاران رويداد سراسرى برگزار شده تا مجددا افراد براي ارائه محتوا بازي اين سرگرمي سالم و مفرح دور هم جمع بشوند .