تعداد نفرات: 3 الی 6 نفر
درجه سختی: سخت
زمان اتاق: 80
درجه سنی: +15
ژانر بازی: معمایی
هزینه اتاق: هر نفر 35000

کارآگاهی در شهر رشت  در  یک حادثه بمب گذاری تنها پسرش را از دست میدهد ، وی به دنبال عاملین این پرونده جنایت به تنهایی دست به کار شده و متوجه میشود که پای یک گروه مافیا خطرناک در میان است این تجسس به جایی میرسد که نقشه بعدی مافیا که بمب گذاری دیگری در شهر است  بر ملا می شود . کارآگاه برای جلوگیری از این واقعه تمامی مدارک را جمع آوری کرده تا تیم تجسس را در جریان قرار دهد اما مافیا خیلی زودتر از موعد سر رسیده و او را در دفتر کارش به قتل میرسانند ….شما در نقش چند کارآگاه زبده برای پرده برداری از پرونده قتل مرموز .  وارد دفتر و محل قتل می شوید، اما متوجه می شوید . موضوع از یک قتل ساده پیچیده تر است،…

 

 

 

 

 

 

 

سناریو

کارآگاهی در شهر رشت  در  یک حادثه بمب گذاری تنها پسرش را از دست میدهد ، وی به دنبال عاملین این پرونده جنایت به تنهایی دست به کار شده و متوجه میشود که پای یک گروه مافیا خطرناک در میان است این تجسس به جایی میرسد که نقشه بعدی مافیا که بمب گذاری دیگری در شهر است  بر ملا می شود . کارآگاه برای جلوگیری از این واقعه تمامی مدارک را جمع آوری کرده تا تیم تجسس را در جریان قرار دهد اما مافیا خیلی زودتر از موعد سر رسیده و او را در دفتر کارش به قتل میرسانند ….شما در نقش چند کارآگاه زبده برای پرده برداری از پرونده قتل مرموز .  وارد دفتر و محل قتل می شوید، اما متوجه می شوید . موضوع از یک قتل ساده پیچیده تر است،…

 

 

 

 

 

 

 

بارگذاری...
رزرو
بارگذاری...
آدرس:

رشت، خیابان تختی، خیابان قربانی، کوچه بهار

تلفن:

09111236598

ایمیل:

rashtesc@rashtescaperoom.com

Instagram
تصاویر
آدرس
آدرس:

رشت، خیابان تختی، خیابان قربانی، کوچه بهار

تلفن:

09111236598

ایمیل:

rashtesc@rashtescaperoom.com

Instagram
نظرات
فهرست