بازی مهاجمان درياي شمال

🌊⚔ مهاجمان درياي شمال:

(Raiders of the north sea)
وقتي بازي در مورد وايكينگ ها باشد حتما پاي جنگ و غارت غنائم وسط است اين بار قبايل وايكينگي بايد به مناطق مختلف شمال حمله كنند تا با جمع آوري غنايم و پيشكشي هدايا دل رييس قبيله رو بدست بياورند و جايگاه برتر را ازان خود كنند.
.
🔵 بازي از نوع كارگرگذاري و و كارتي است و يك بازي آسان و با قوانين كوتاه است .براي يك جمع ٤نفره كه يك بازي استراتژيك جمع جور دوساعته ميخوان بسيار توصيه ميشود

فهرست